Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda bilgileri verilen Satıcı ve Alıcı arasında elektronik ortamda imzalanmıştır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.1 SATICI:

Kabuk Yazılım Bilişim Teknolojileri San. Tic. LTD. ŞTİ.

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleler No: 2 D.No: 13
Çankaya Ankara
TEL: 0312 911 67 59

1.1 ALICI:

Sİpariş anında girilecektir.

1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE TOPLAMLAR:

Sipariş konusu ürün ya da hizmet ile ilgili fiyat ve içerik bilgisi sipariş anında gösterilecektir.

1.4 ÜRÜNÜN TESLİM ŞEKLİ VE ADRESİ

Ürün ve hizmetlerimiz Hizmet sözleşmesinde belirtilen tarihte, hizmet sözleşmesinde belirtilen biçimde online olarak teslim edilecektir.

MADDE 2: SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

2.1 Alıcı Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

2.2 Taraflar, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

2.3 Alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

2.4 Taraflar, sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

2.5 İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler iyi niyet ve dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde düzenlenen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır.  İşbu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine aykırı nitelik taşımaz.  İşbu Sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup hükümlerin lafzı dışında herhangi bir anlam barındırmamaktadır. 

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1 İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı'ya ait kabukyazilim.com internet sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2 Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. ile birlikte satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3.3 Sitede yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı işbu sözleşmede düzenlenen tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

MADDE 4: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME

4.1 Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, tüm vergiler dahil satış bedeli www.keyifbebesi.com.tr web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

4.2 Ürünün peşin fiyatı ve/veya vadeye göre fiyatı ile peşinat tutarı fatura içeriğinde mevcuttur. Alıcı’nın kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda 3’ün üzerindeki taksitlendirmelerde vade farkı eklenerek toplam ödenecek tutar Alıcı’ya belirtilmektedir. Alıcı işlemi tamamlarken işbu bilgileri ve gösterilen toplam tutarı bildiğini kabul eder.

4.3 Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile bilgileri müşterisi olduğu bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasında gerçekleştirilmiş olan Kredi Kartı Sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1 Alıcı, Site’de yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve Site üzerinden siparişi onaylaması ile ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ altına girdiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahüt eder. 

5.2 Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3 Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

5.4 Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 

5.5 Alıcı kargo şirketinden teslim aldığı paketi kontrol etme ve inceleme yükümlülüğü altındadır. Kutu teslimatta Alıcı tarafından kontrol edilmeli, kargodan kaynaklı hasarların söz konusu olduğu durumlarda kutu teslim alınmamalı ve tutanak tutularak Kargo Şirketi personeline verilmesi gerekmektedir. Teslim sonrası süreçte, kargo hasarı sebebiyle Satıcı’ya ulaşılması durumunda işbu süreç Satıcı’nın yükümlülüğündedir.  

5.6 Teslim alınan kargolarda, ürünün sağlam teslim alındığına ilişkin olarak Alıcı’nın imzası alınmakta ve işbu imzadan doğan sonuçlar Alıcı’nın sorumluluğundadır.

 

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1 Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur.

6.2 Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

MADDE 7: ALICI'NIN CAYMA HAKKI

7.1 Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

7.2 Alıcı, cayma hakkını Site’de yer alan cayma formunu doldurmak suretiyle veya cayma kararını bildiren açık bir beyan ile [email protected] iletişim kanalından Satıcı’ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun veya açık cayma beyanının cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi gerekmektedir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Açık Adres: Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleler No: 2 D.No: 13
Çankaya Ankara

7.3 Satıcı, Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin ödeme yöntemine bağlı kalarak Alıcı'ya iade edecektir.

7.4 Alıcı, cayma süresi içinde malı tam ve eksiksiz iade etmek üzere muhafaza etmelidir, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. 

MADDE 8: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Kabuk Yazılım tarafından satılan ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar olup, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler arasına girmektedir. Bu nedenle Alıcı, kendine ya da 3. taraflara ait sunucu/hosting alanlarında barındırılan ürünler teslim edilip sorunsuz çalıştırıldıktan sonra cayma hakkı, iade ve değişim hakkının olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9: SATICI’NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Taraflar başlığı altında belirtilen Satıcı’ya ait iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikayetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

MADDE 10: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir. Her koşulda Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, Satıcı’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 11: FİKRİ MÜLKİYET

Site’de yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'ya aittir. Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu Sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

MADDE 12: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri’ne yapılabilir.

MADDE 13: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ..../..../20.... tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Site üzerinden yapılan işlemler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.

İşbu Sözleşme metni, onaylanmasının hemen akabinde Satıcı’nın iletmiş olduğu e-mail adresine e-posta yoluyla gönderilecek ve Satıcı tarafından 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

Alıcı dilediğinde [email protected] e-mail adresine göndereceği bir talep ile başvuruda bulunarak, işbu Sözleşme’nin nüshasına erişimini Satıcı’dan talep edebilir.